Schlagwort: chat

  • Man nei frinj as en bot

    Ferleeden weg hee Hauke heer am AIM an ICQ snaaket, huar faan wi ja saad haa, det’s dön messenger wiar, wat ham föl brükt hee, iar at WhatsApp an auerhood smartphones jewen hee. An so en betj gungt at daaling uun detdiar rachting widjer. At as ja gans normal, auer en dai imer weler mä…